Herroepingsrecht / Retourneren

Het herroepingsrecht / Retourneren NL
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
 
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail,  met het modelformulier inbegrepen, sturen naar info@meelenmeer.nl. Uiterlijk 7 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. De kosten voor retourzending komen voor uw rekening.
 
Wij verzoeken u het product zo goed als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Verzendkosten bij het retourneren NL?
Indien u uw complete bestelling terugstuurt vanuit NL ontvang u het volledige aankoopbedrag ( inclusief verzendkosten) retour. Stuurt u een gedeelte van uw bestelling terug, dan ontvangt u alleen het aankoopbedrag van deze specifieke artikelen retour. Dus niet de gemaakte verzendkosten. Bij het niet aannemen van het pakket of retour zenden vanuit het buitenland worden de gemaakte verzendkosten en betalingskosten NIET gecrediteerd.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele NL leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

 
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
 
  • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Bak producten
  • Aanbiedingen
  • Persoonlijke geleverde producten


Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 
Aan Meel en Meer.nl
Meidoornstraat 2
5428 GK te Venhorst
KvK 16046408
info@meelenmeer.nl
0492-351236 / info@meelenmeer.nl
 
- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende
 
de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
 
- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
 
 
- Naam/Namen consument(en)
 
 
- Adres consument(en)
 
 
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
 
- Datum
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
 
Overig
Deze tekst is via de Herroepingsrecht generator (https://webwinkelrecht.nl/diensten/generatoren/herroepingsrecht-generator/) van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.